Obra Social La Caixa Display

Disseny d'un element corporatiu per la comunicació transversal en els centres d'Obra Social La Caixa. La seva doble funcionalitat permet informar de la situació de cada centre en el plànol de Barcelona i, al mateix temps, promocionar les activitats que es realitzen a cada equipament.

 
Brochure display with a map of Barcelona milled in linden wood to communicate the diferent locations of Obra Social La Caixa in the city. Linden wood was chosen as main material because its one of the most common trees in the streets of Barcelona.

Back to Top